Transportfläkt Heylo ACE

Transportfläkt Heylo ACE

Heylo ACE är speciellt konstruerad för att trycka ner den varma luften som samlas under taket samt att öka avdunstningen vid uttorkning. Fläkten kan monteras med luftströmmen i 5 olika riktningar (neråt/uppåt/snett neråt/snett uppåt samt horisontellt). Heylo ACE kan staplas i s.k. Powerwall vilket ger möjlighet att använda korridorer som luftkanaler och/eller skapa tryckskillnader mellan olika rum.

Kategori:

Beskrivning

Heylo ACE är speciellt konstruerad för att trycka ner den varma luften som samlas under taket samt att öka avdunstningen vid uttorkning. Fläkten kan monteras med luftströmmen i 5 olika riktningar (neråt/uppåt/snett neråt/snett uppåt samt horisontellt). Heylo ACE kan staplas i s.k. Powerwall vilket ger möjlighet att använda korridorer som luftkanaler och/eller skapa tryckskillnader mellan olika rum.

Genom att jämna ut temperaturskillnaden mellan golvet och utrymmet under taket sparas stora belopp i bränsle. Den uppdämda värmekudden som bildas genom att den varma luften stiger kan vara 20-30 oC varmare än vid golvnivå. När den varma luften med hjälp av Heylo ACE återförs till golvnivå minskar värmeutrustningens gångtid (alla Heylo K och DG modeller kan köras med rumstermostat) samt byggnadens transmissionsförlust. Sammantaget ger det stora besparingar till kostnaden av 0,19 kMh som Heylo ACE förbrukar.

Ytterligare information

Luftflöde (fläktsteg 1 / fläktsteg 2)

2.930 / 3.880 m3/h

Disponibelt fläkttryck

friblåsande

Motoreffekt

0,19 kW

Spänning

230 V – 50 Hz

Ljudnivå, 3,0 m avstånd

67 / 71 dB(A)

Höjd x bredd x längd

610/515/483 mm

Vikt

15 kg