Veidekke/Arcona väljer Unirent

SEB’s nya huvudkontor med en BTA på 90 000kvm fördelat på tre huskroppar. Unirent har fått jobbet att förse projektet med tillfälligt klimat under perioden 2015-2017. Byggentreprenör Veidekke/Arcona.