Fjärrvärme

Idag är fjärrvärme det vanligaste alternativet när det gäller byggvärme

Hetvatten värmer luften via luftvärmare

som matas med hetvattenslangar. Det är ett mycket bra metod om uppvärmning- och uttorkningsprocessen är lång. Det är ofta även det bästa ekonomiska alternativet. I många fall när fjärrvärmerören är indragna i fastigheten saknas det en undercentral/värmeväxlare. UNIRENT har mobila undercentraler från 100 kW till 1 600 kW redo för installation. Finns inte fjärrvärme att tillgänglig men man fortfarande vill använda hetvattensystem så har UNIRENT moderna mobila panncentraler som producerar eget hetvatten.

Ladda ner våra kataloger här för en fullständig överblick:

Miljövänlig Fjärrvärme