Pellets

Våra Pelletspannor är miljövänliga. ​

Pelletspannor

Byggvärme med pellets: Miljövänliga pelletspannor för uppvärmning i bygg och industrilokaler. Välj miljövänlig uppvärmning .

Pelletspannor är ett av UNIRENTS mest miljövänliga alternativ för byggvärme. Vi har flera anläggningar med pelletspannor som står ute på byggen just nu och det fungerar mycket tillfredsställande. Att elda med pellets idag är något helt annat än för 10 år sedan. Våra pellets system är ett helt slutna där allt från bränslepåfyllning till lagring av aska sker helt automatiskt med minsta möjliga manuella arbetsinsats. Därför är de också väldigt miljövänliga pelletspannor. Inte minst med rökgasacceleration och automatisk askutmatning blir behovet av underhåll minimalt. Om något skulle hända så sänds larm ut automatiskt pellets systemen går dessutom att koppla upp online. Vi erbjuder oss att övervaka våra miljövänliga pelletspannor på distans via vårt Command Center. Har ni tecknat ett miljöavtal kan det ingå. Pellets kräver initialt lite mer planering då pelletspannor normalt kräver mer plats än annan byggvärme. Både själva anläggningen och pelletsförråden behöver en hel del utrymme.

Miljövänliga pelletspannor

Våra miljövänliga pelletspannor består bland annat av

Se listann till höger. Vi uppdaterar ständigt våra maskiner till senaste modeller för att maximera miljövänlighet och kombabilitet För fullständig beskrivning ladda ner vår karalog här

 • 400 kW JET-brännare.
 • 400 kW Pelletspanna med rökgasacceleration.
 • Automatiskt askutmatning.
 • PLC baserad styrning med SMS-larm och Internetanslutning
 • Rökgashantering med cyklon för stoftavskiljning.
 • VS-system med växlare.
 • Cirkulationspump för externt system.
 • Öppet tryckhållningssystem.
 • Övervakning av tryck i sekundärsystem och pump.
 • Högteknologisk förbränningsteknik med hög verkningsgrad
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Ökad vinst för samtliga parter jämfört med olja
 • All inclusive
 • Drift, skötsel och bränsle ingår
 • Helt koldioxidneutral
 • 100% förnyelsebart