ADR Tankar

Transcube Global.

Hyr ADR Tankar

Transcube Global är en transportvänlig, inbrottssäker och miljösäker dieseltank. Den är godkänd enligt ADR och UN-kraven för IBCs normer. Transcube finns i flera storlekar mellan 950–3000 liter. Rulltank 202: portabla, smidiga dieseltanken med plats för 250 liter. Tanken är smal och smidig samt utrustad med svängbara hjul, passar bra på lite svårtillgängligare platser. Godkänd enligt ADR och UN-krav.

För en fullständig överblick över olika modeller, ladda ner vår produktkatalog via länken nedan:

Miljövänliga ADR Tankar