Unirent

Digital uppkoppling

Med många av våra undercentraler finns det möjlighet att koppla på en digital läsare, vilket ger dig möjlighet att övervaka och styra den via din telefon eller andra enheter.

Minska dina kostnader genom att sänka värmen på varma dagar. Du får larm direkt i telefonen när något inte fungerar som det ska.

Systemet har funktioner för

• Kvalitets- och driftrapporter
• Processtyrning
• Processinformation loggning
• Övervakning och larmfunktioner

OBS! Det här är en tilläggstjänst och ingår inte som standard.