Gasolvärme

Idag är gasolvärme ett vanligt alternativ när det gäller byggvärme

Gasolvärmare

Gasolvärme Ett kilo gasol motsvarar ett energiinnehåll på 12,8 kWt vilket är ca 30 % mer än energiinnehållet i en liter diesel. Räknar du på hela energikostnaden inklusive bränsle, maskinhyra, miljöeffekter samt service och montage vinner gasolen ofta mot andra energislag. Effektivt bränsleutnyttjande gasolvärmare finns i flera utföranden. Dels som direktverkande värmare, där rökgaserna används i upp-­värmningen, och dels som värmeväxlare där rökgaserna leds bort i en skorsten. Det finns även infravärmare med gasoldrift där strålningsenergin effektivt överför värme till arbetsytan utan att behöva värma upp rumsluften.

Gasol har under senare år fått en allt större betydelse inom byggnadsbranschen. Gasol har många fördelar. Gasol ger en flexibel lösning med hög effekt. Gasolvärmarna kan placeras där värmebehovet finns och matning sker via slang. Det höga energiinnehållet i gasol ger en mycket effektiv uppvärmning

Miljövänlig Gasolvärme