Unirent

Ledningscentral

LedningscentraI vårt kontrollcenter övervakar vi nivåerna i våra dieseltankar. Vi kan övervaka energiförbrukning, temperaturer och RF-nivåer i våra undercentraler.
Vi har även GPS-tracking av alla våra fordon för att kunna vara på plats så snabb som möjligt om det uppstår en situation.

Vårt kontrollcenter är bemannat mellan 06.45-16.30, måndag–fredag. Det är hit du ringer vid en felanmälan. Vi tar även emot din order här.