Elvärme

Idag är elvärme och eldriva värmefläktar ett vanligt alternativ när det gäller byggvärme

Direktverkande elvärme

Elvärme är ett samlingsnamn för uppvärmningssystem som använder elektrisk ström som energikälla. De vanligaste typerna är direktverkande elvärme. Elvärme som i byggbranschen kallas underhållsvärme kan vara lämpligt att använda vid mindre ytor, samt när huset är riktigt tätt. En nackdel är att det går åt mycket kraft. Tänk på att dimensionera elanläggningen!

Miljövänlig underhållsvärme