Avtal med UNIRENT

Vi erbjuder ett konceptavtal gällande tillfälliga klimat. ​

Vad innebär avtal med Unirent

Vad innebär ett avtal med UNIRENT? Vi erbjuder ett konceptavtal gällande det tillfälliga klimatet. För dig som kund innebär det framför allt att ni får fördelaktiga priser på utrustningen, garanterad tillgång till maskiner under högsäsong och en pålitlig samarbetspartner från början till slut. Detta mot att vi får förtroendet att vara er förstahandsleverantör inom tillfälligt klimat/byggvärme. När ett klimatavtal tecknas med oss blir vi er förstahandsleverantör av tillfälligt klimat/byggvärme. Ni får då tillgång till hela vår maskinpark till våra absolut lägsta priser.Kalkyloffert Vi erbjuder våra avtalskunder hjälp med kostnadskalkyler redan vid anbudsförfrågan, så att ni kan få en ungefärlig överblick av kostnaden för den tillfälliga värmen redan i ett tidigt skede. Dimensionering & projektering.

När projektet startar upp…

När projektet startar upp erbjuder vi oss att vara med i ett tidigt stadium för att detaljerat gå igenom era behov och komma med förslag för en optimerad uppvärmning och uttorkning. Det görs självklart i samarbete med den ansvarige
för projekten och är nödvändigt för att säkerställa att rätt utrustning finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Viktigt att tänka på är att en rätt dimensionerad anläggning minskar behovet av ometablering. Vid större projekt lämnar vi även en APD-plan som tydligt beskriver de förslag som tagits fram genom behovsanalys och projektering vilket ger en bra överblick av installationen.

Dimensionering & projektering

Utrustning

Vi har en modern maskinpark, all utrustning vi använder är av högsta klass från de ledande tillverkarna. Att använda moderna maskiner innebär lägre energiförbrukning. Smarta tillbehör som mobila energimätare, webbaserade RF,
temperaturgivare, mobila driftlarm, termografikamera för att upptäcka onödiga energiförluster är också sådant vi erbjuder våra kunder. Vid inköp av nya, energismarta maskiner prioriteras avtalskunder. Montage, service och jour. Service är enormt viktig inom byggvärme! Både när det gäller att få utrustningen att fungera snabbt vid en eventuell driftstörning samt vid önskemål av ometablering.
För fullständig beskrivning ladda ner vår karalog här:

Vi har egna montageteam

Vi har egna montageteam som har all den kunskap som krävs för att vi ska vara ledande på marknaden. Som enda företag inom vår bransch har vi en dygnet-runtjour alla dagar i veckan. Vi erbjuder även veckounderhåll och gör då en genomgång av utrustningen på byggarbetsplatsen
inför helgerna. Allt för att minimera risken för driftsstopp på våra maskiner. Avtalskunder prioriteras vid hög belastning. Besiktning vår kvalitetssäkring ingår det att besiktiga levererad anläggning och utrustning tillsammans med platschef för att gå igenom, förklara och visa att samtliga funktions- och miljökrav är uppfyllda. Utbildning och handhavande. Våra utbildningar ökar säkerheten och underlättar handhavandet av den tillfälliga anläggningen. Det ger förutsättningar för en hög driftsäkerhet och många driftstörningar förebyggs.