Luftrenare

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser.

Hyr en Luftrenare

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser. Sedan 2 november 2015 gäller nya föreskrifter om kvarts-stendamm i arbetsmiljön. Arbetsgivare är skyldiga att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna samt åtgärda och följa upp verksamheten för att förebygga mängden kvarts – stendamm i arbetsmiljön. Kvarts i form av stendamm finns på många arbetsplatser som hanterar betong, tegel, puts och murbruk. När man hamrar, slipar väggar, slipar betong, river och renoverar liksom i all annan byggverksamhet så är luftrenare nödvändigt för bästa arbetsmiljö.

För en fullständig överblick över olika modeller, ladda ner vår produktkatalog via länken nedan:

Miljövänlig Luftrenare